top of page

Tham khảo kịch bản mẫu việc tạo
không gian 3D Matterport cho khách sạn

Sau đây là ví dụ điển hình, tùy theo cấu trúc phòng ốc và các đặc thù của khách sạn mà Quý vị có thể quyết định những khu vực nào sẽ scan và cho phép ai truy cập, ví dụ như:
a/ Không gian 3D giới thiệu rộng rãi cho công chúng và khách hàng tiềm năng
b/ Không gian 3D dành riêng cho nội bộ truy cập (phải có mật khẩu mới truy cập được)


(Vui lòng nhấn vào nút Full Screen tại góc phải để xem ảnh ở chế độ toàn màn hình)

I. Lối vào khách sạn (Mặt tiền khách sạn - quang cảnh đường phố trước khách sạn)

II. Sảnh tiếp đón - Lobby

III. Một số loại phòng khác nhau của khách sạn

IV. Một số dịch vụ khác của khách sạn

V. Một số phòng chức năng của khách sạn

VI. Khu vực nội bộ của khách sạn

bottom of page