top of page

Jumeirah Resort
tại đảo Saadiyat, Abu Dhabi

Hãy xem và trải nghiệm từ máy tính hay các thiết bị di động của Quý vị!

(Vui lòng nhấn vào nút Full Screen tại góc phải để xem ảnh ở chế độ toàn màn hình)

177844320.jpg
05-Jul-23 10-49-09 AM.png
play.png

Jumeirah Saadiyat Island Resort -
Saadiyat Suite

05-Jul-23 11-24-23 AM.png
play.png

Jumeirah Saadiyat Island Resort
- 2 Bed Suite

05-Jul-23 11-28-16 AM.png
play.png

Jumeirah Saadiyat Island Resort -
Villa 3 - 2 Bedroom

05-Jul-23 11-33-19 AM.png
play.png

Jumeirah Saadiyat Island Resort -
Villa 5 - 2 Bedroom

05-Jul-23 11-41-44 AM.png
play.png

Jumeirah Saadiyat Island Resort -
Spa Reception

05-Jul-23 11-45-34 AM.png
play.png

Jumeirah Saadiyat Island Resort -
Spa VIP Treatment Suite

05-Jul-23 1-30-56 PM.png
play.png

Jumeirah Saadiyat Island Resort -
Spa Wet Area

05-Jul-23 1-38-07 PM.png
play.png

Jumeirah Saadiyat Island Resort -
Spa Relaxation Room

05-Jul-23 4-00-28 PM.png
play.png

Jumeirah Saadiyat Island Resort -
Banquet hall and event space

05-Jul-23 4-03-50 PM.png
play.png

Jumeirah Saadiyat Island Resort -
Meeting Room

05-Jul-23 4-06-52 PM.png
play.png

Jumeirah Saadiyat Island Resort -
Offside Bar

bottom of page